AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fstyczen-2019&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 01/2019

Styczeń 2019

styczen_2019.jpg

W tym miesiacu:

 • 100 lat Niepodległej
 • Rozpoczęcie prac nowej Rady Gminy
 • Z obrad Rady Gminy
 • Nowe zatoki przystankowe w Korczynie
 • W jednym zdaniu
 • Porady prawne
 • Głosujemy na sportowców z gminy Korczyna
 • 50 Rocznica śmierci prof. Stanisława Pigonia
 • Zofia z Fredrów Szeptycka
 • Spotkanie opłatkowe w Korczynie
 • Wojna narodów cz. II
 • Harmonogram odbioru odpadów
Podziel się: