AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fkalendarium-imprez&chs=350x350&chld=L|4

Kalendarium imprez

15-19.02.2016 - Zajęcia plastyczne - GOK w Korczynie

21.02.2016 - Zawody w Biegach Narciarskich - Czarnorzeki

05.03.2016 - Eliminacje Gminne Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego - Iskrzynia

06.03.2016 - Przegląd Chórów - Korczyna

19.03.2016 - Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego - Iskrzynia

Podziel się: