AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Fperkusja&chs=350x350&chld=L|4

perkusja

Zapisy do ogniska 2015/2016

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie ogłasza zapisy na zajęcia muzyczne.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 września br. o godz. 19.00 w Dworze Szeptyckich w Korczynie.


Zajęcia:
nauka gry na: gitarze, perkusji, keyboardzie oraz nauka śpiewu.

Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, wiek, instrument) prosimy przesyłać na adres
zgloszenia.gok@wp.pl

Zgłoszenia należy przesłać do 24 września 2014 r. na adres:  zgloszenia.gok@wp.pl

Spotkanie organizacyjne (ustalanie godzin zajęć) odbędzie się 25 września 2014 r. o godzinie 17.00 w budynku "Białej Szkoły" w Korczynie, ul. Bpa Pelczara 5

Ewentualne zmiany dotyczące spotkania ogłoszone zostaną na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie  www.gok.korczyna.pl

ZMIANA TREŚCI REGULAMINU

REGULAMIN do pobrania

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

Zajęcia nauki gry na perkusji

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne (ustalenie godzin zajęć)

6 września 2013 r. o godz. 17.00

(Biała Szkoła w Korczynie)

 

Podziel się: