AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2F11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-11-201811 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Ojczyzno ma

Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy dławił ją kat.
Ale zawsze czynił to obcy,
A dziś brata zabija brat!
Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!

Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
Lecz już wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności uderzył dzwon.
Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!

O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać,

By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł stać.
Ojczyzno ma, Tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!

O, Matko ma!
Tyś Królową Polskiego narodu,
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak.
Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!

Nowy ból przeszył serca Polaków,
Pasterz-kapłan przelał swą krew,
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
Bez cierpienia, bólu i krat.

Karol Dąbrowski 


Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków szczególny dzień a zwłaszcza tegoroczna 100 rocznica odzyskania Niepodległości.

W Korczynie jak podobnie w całym kraju obchodzono to święto bardzo uroczyście. Najpierw o godz. 10.30 w Sanktuarium J. S. Pelczara Chór Chorus wykonał pieśni patriotyczne i powstańcze, które nadały ducha patriotycznego tego narodowego święta. W asyście pocztów sztandarowych rozpoczęła się Msza św., którą odprawił - kustosz sanktuarium  ks. Edward Sznaj.

W homilii ksiądz Dominik Długosz podkreślał, że dziś jest wielkie święto, bo cała Polska obchodzi urodziny wspaniałej Pani. Na imię jej Niepodległość… A w tej Polskiej ziemi żyją wielcy – mali ludzie. Z męstwem w sercu, szli… szli jak niewolnicy, żeby walczyć o twą wolność, o twoje wartości, o twoje szczęście, o twój rozwój, o twoją ziemię i twoją polskość…

Bo… „Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce, ptaka szczęśliwego”.

Szli jak niewolnicy, krzycząc: NIEPODLEGŁOŚĆ!!! Przepełnieni wartościami BÓG, HONOR, OJCZYZNA, szli mając na ustach gorycz rozstania, żebyś ty tej goryczy nie doświadczył – szli, wołając: 

„Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.
Za kraj! Za honor nasz!
Dziś idę walczyć - Mamo!”

Bo Polska - to właśnie nasza ziemia... Ziemia obfitej kultury, sztuki, nauki i historii - często radosnej - częściej bolesnej… Ziemia wielu ran, bólu, doświadczeń i słabości. Ziemia licznej walki – o wartości – Boga, Honor, Ojczyznę – które nie przemijają nawet po śmierci…

Polska to właśnie nasza ziemia... Ziemia poraniona, ziemia męczenników, pojona krwią Polskich Patriotów, ziemia wobec, której dokonywano licznych rozbiorów, którą wydzierano z mapy świata, ziemia Polaków – nieustannie walczących zawsze do końca.

Polska to ziemia moja i twoja. Dlatego walcz o polskość, walcz o polskie wartości, na których powinno być oparte życie każdego z nas. Rozwijaj kulturę, sztukę, naukę, wiarę i moralność… Dziel się tym w swojej małej ojczyźnie…  i traktuj naszą Polską ziemie tak jakbyś ją pożyczył od własnych dzieci a nie otrzymał od swoich rodziców”.

Po Mszy św. delegacja gminy Korczyna z wójtem Janem Zychem, przewodniczącym RG Władysławem Pelczarem, w asyście pocztów sztandarowych, chóru Chorus i mieszkańców Korczyny udała się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile nieznanych żołnierzy poległych za Ojczyznę w latach 1914 - 1918 oraz na grobie gen. Stanisława Szeptyckiego. Tam odśpiewano hymn Polski, Rotę i Boże coś Polskę.

Władysław  Pelczar - przewodniczący RG w swojej wypowiedzi podkreślił, że 100 lat temu spełnił się sen całych pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, powstała na nowo – 11 listopada 1918 r. Ten dzień uznajemy za początek niepodległości, a droga do niej była długa i trudna.

Jan Zych - wójt gminy podziękował  wszystkim, którzy przybyli, by oddać hołd tym, którym zawdzięczamy dzisiejsze radosne Święto. Dziękował za przywiązanie do naszej tradycji, patriotyzm i wspólną manifestację polskości.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące Szkołę Podstawową w Korczynie i OSP w Korczynie, które nadały obchodom wyjątkowy, podniosły charakter. Wartę honorową pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Korczynie.

11 listopada to dobry czas, by podziękować za Ojczyznę, jej piękno geograficzne, kulturowe, historyczne i osobowe. Nie byłoby tego dorobku, gdyby nie miłość do kraju ludzi oddanych i zaangażowanych w dobro wspólne, które nosi imię Polska. A nasza Ojczyzna, to nie tylko rząd w Warszawie, ale także my wszyscy, którzy tworzymy Polskę. Pamiętajmy jednak, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. Wspólne świętowanie w naszej małej Ojczyźnie tak doniosłego święta, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, to piękny przejaw postaw patriotycznych i niezachwianego poczucia polskości w każdym z nas.  

Teresa Gazda

GALERIA

Podziel się: