AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2F50-rocznica-smierci-prof-stanislawa-pigonia-patrona-szkoly-podstawowej-w-komborni-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-12-201850 Rocznica śmierci prof. Stanisława Pigonia Patrona Szkoły Podstawowej w Komborni

W piątek 14 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Komborni obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Naszym patronem jest profesor Stanisław Pigoń, historyk literatury polskiej, edytor, wykładowca uniwersytecki, który pochodzi z naszej miejscowości. Profesor Pigoń zmarł 18 grudnia 1968 roku, w tym roku przypada więc 50 rocznica jego śmierci, toteż obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter. Akademia z okazji Dnia Patrona rozpoczęła się o godzinie 11:00. Na wstępie pani dyrektor Bogusława Deliowska przywitała wszystkich zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali referatu pod tytułem "Jak z wiejskiego chłopca stał się wielkim mistrzem...", wygłoszonego przez panią Angelikę Menet, autorkę książki o Profesorze. Następnie mogliśmy podziwiać montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowany pod opieką pani Elżbiety Groszek i pani Sabiny Gonet, który przybliżył wszystkim długą i pełną przeszkód drogę Stanisława Pigonia do profesury. Wyjątkową atrakcją całej uroczystości był wywiad z profesorem Czesławem Kłakiem, który znał profesora Pigonia osobiście, ponieważ był jego studentem. Uroczystość zakończyła się ogłoszeniem wyników szkolnego konkursu plastycznego związanego z obchodami rocznicy śmierci profesora Stanisława Pigonia. Jury postanowiło nagrodzić 15 prac, a wyróżnić 38. Nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Korczyna pan Jan Zych. Prace uczestników konkursu można było obejrzeć na specjalnie zorganizowanej z okazji obchodów wystawie. Galerię prac uświetniły również eksponaty wypożyczone na tę okoliczność przez panią prof. dr hab. Izabelę Mikułę Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Czesław Kłak uczeń prof. S. Pigonia, przedstawiciel Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego pracowni polonistycznej pani dr Krystyna Walc, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Pigonia w Krośnie pan dr Leszek Habrat, przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego pan dr Tadeusz Półchłopek, pan doktorant Andrzej Drelich, autorka książki „Stanisław Pigoń – syn Komborni” pani Angelika Winiarska, wójt gminy Korczyna pan Jan Zych, dyrektor Przedszkola w Korczynie pani Bogusława Bogaczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie pan Artur Stodolak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Iskrzyni pan Wacław Pelczar, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego pan Andrzej Ginalski, radni gminy: pan Jan Wawrzkowicz oraz pan Grzegorz Hawrot, emerytowani nauczyciele: pani Czesława Kobak, pani Elżbieta Śnieżek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Zofia Kosztyła, oraz krewne profesora Pigonia Jolanta Gonet i Barbara Miśkowiec. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie na naszą uroczystość.

Anna Wojciechowska

GALERIA

Podziel się: