AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fartlandia-wernisaz-30-08-2019&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-09-2019Artlandia - wernisaż 30.08.2019

"Artlandia -warsztaty artystyczne dla każdego". Projekt realizowany w terminie od 11. 02.2019 do 30.08.2019, z grantu przyznanego przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Głównym celem zadania był rozwój aktywności i kreatywności mieszkańców Gminy Korczyna, bez ograniczeń wiekowych, poprzez różne formy ekspresji, jak tkactwo, grafika warsztatowa, malarstwo, fotografia, decoupage, rzeźba oraz eksperymenty artystyczne.
W ramach zadania odbyły się:
1.  Warsztaty fotograficzne - zajęcia podczas ferii zimowych – 11-22.02.2019 (w 2 grupach), łącznie 10 spotkań po 3 godziny. W warsztatach wzięło udział 20 osób.
2. Warsztaty tkackie – (13-24.05. 2019) 10 spotkań po 4 godziny, w których wzięło udział 10 osób.
3. Zajęcia plastyczne w formie pracowni, 1 x w tygodniu przez 6 miesięcy (18.03.2019- 29.08.2019 - 24 spotkania po 3 godziny)  - wzięło udział 18 uczestników.
Projekt został zrealizowany dzięki pożyczce udzielonej przez Urząd Gminy Korczyna w kwocie 18 691,00 zł, ponieważ grant zostanie wypłacony po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu. Z wypłaconego grantu zostanie zwrócona pożyczka.

"Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom projektu i osobom prowadzącym zajęcia. Dziękujemy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Korczynie,  za udostępnienie pomieszczeń oraz wsparcie merytoryczne i techniczne, w czasie rekrutacji, zajęć i przygotowania wystawy"  Stowarzyszenie Samarytanin

Wystawa czynna do 13 września 2019 roku. w Gminnym Ośrodku Kultury (Dwór Szeptyckich, ul. Spółdzielcza 20). Zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji pod nr telefonu 13 43 540 80 wew. 129 lub 502 420 831. Zapraszamy serdecznie!

GALERIA

Podziel się: