AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fjubileusz-130-lecia-osp-kombornia-i-obchody-gminne-dnia-strazaka-2018&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-06-2018Jubileusz 130–lecia OSP Kombornia i obchody gminne „Dnia Strażaka-2018”

17 czerwca 2018 r. komborska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła jubileusz 130-lecia działalności. Jubileusz połączony był z obchodami gminnymi „Dnia Strażaka - 2018”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez kapelana gminnego strażaków ks. Edwarda Sznaja i proboszcza parafii Kombornia ks. Andrzeja Wydrzyńskiego, odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin. Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości o gotowości pododdziałów pożarniczych do uroczystego apelu;
  • Podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie Hymnu Państwowego;
  • Otwarcie uroczystości i powitanie wszystkich uczestników;
  • Przedstawienie rysu historycznego OSP w Komborni;
  • Odznaczenie zasłużonych strażaków;
  • Wystąpienia zaproszonych gości;
  • Odegranie Hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”;
  • Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości o zakończeniu uroczystego apelu;
  • Defilada pododdziałów pożarniczych;
  • Poczęstunek dla uczestników uroczystego apelu.

Uroczysty apel odbył się przed remizą OSP  w Komborni. Otwarcia uroczystości i przywitania zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie druh Józef Wulw. Dowódcą uroczystości był druh Mateusz Liput – członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Krośnie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i zarazem prezes jednostki OSP w Krościenku Wyżnym, zaś spikerem druh Roman Prugar – Komendant Gminny ZOSP RP w Korczynie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta z OSP Iskrzynia pod batutą kapelmistrza Wiesława Wojnara.

 

Rys historyczny jednostki OSP w Komborni przedstawił Wiceprezes-Naczelnik jednostki – dh Jan Wawrzkowicz. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków jednostki OSP.

Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono druhów jednostki Jubilatki medalami i odznakami „Za wysługę lat”

Ponadto zebrani zostali poinformowani o wręczonych już odznaczeniach zarówno państwowych, resortowych i Związku OSP podczas różnych uroczystości w 2018 roku dla druhów z Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Korczynie.

W jubileuszu uczestniczyły delegacje jednostek OSP gminy Korczyna oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP  Jabłonica Polska, Wola Rzędzińskska, Pustyny i Krościenko Wyżne. Życzenia i gratulacje dla strażaków z okazji ich święta złożyli między innymi: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa podkarpackiego dh profesor Władysław Tabasz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie – druh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie druh st. bryg. Mariusz Bieńczak, , Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, oficer Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie mjr Wiesław Woźniak, Kierownik Posterunku Policji w Korczynie asp. sztab. Artur Garbacik, Zofia Kosztyła – Przewodnicząca KGW w Komborni. W uroczystościach udział wzięli również mł. bryg. w st. spocz. Stanisław Madeja – emer. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP , nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga – emer. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Zbigniew Sieniawski – emer. Komendant Miejski PSP w Krośnie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie druh Kazimierz Gładysz, oficer Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP w Krośnie mł. bryg. Ireneusz Długosz, Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK w Korczynie oraz radni Rady Gminy Korczyna, pracownicy Gminy Korczyna i inni goście.

 E. Rajchel

 GALERIA
f
ot. Aneta Hunia

 

 

Podziel się: