AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkoncerty&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-01-2020Koncerty

W niedzielę 5 stycznia br. zespół ludowy KORCZYNA pod kierownictwem Agaty Pucykowicz koncertował w kościołach parafialnych w Czarnorzekach i Węglówce.

W swym repertuarze zespół zaprezentował dawne kolędy, które z wielkim zainteresowaniem i aplauzem przyjęte zostały przez publiczność.

 

W imieniu zespołu bardzo serdecznie dziękujemy Mieszkańcom za ciepłe przyjęcia i poczęstunek dla naszych artystów ludowych.

Podziel się: