AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkonkurs-plastyczny-19&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-09-2019KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny pt. „Nietoperz da się lubić” podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy Czarnorzeki – Korczyna – 2019 www.noc-nietoperzy.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie serdecznie zaprasza uczniów z terenu gminy Korczyna do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Nietoperz da się lubić”. Konkurs realizowany jest w ramach Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach oraz Międzynarodowej Konferencji pt. „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, rzeźba itp.) o tematyce związanej z ochroną nietoperzy, ich siedlisk, oraz zimowych i letnich miejsc schronienia. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i dowolnym formacie, nie mniejszym niż format A4.
W konkursie przewidziano trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowej - i siedem wyróżnień dla każdej z nich.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZEŃ

Podziel się: