AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fniepelnosprawni-z-czortkowa-kolejny-raz-odwiedzili-korczyne&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-05-2018Niepełnosprawni z Czortkowa kolejny raz odwiedzili Korczynę

W dniach: 07 - 12 maja 2018 r. w Korczynie przebywała grupa dzieci niepełnosprawnych  z Czortkowa na Ukrainie (łącznie 12 osób). Pobyt zorganizowany został w ramach współpracy pomiędzy samorządami: gminy Korczyna i miasta Czortków. Współpraca ta trwa nieprzerwanie od roku 2004. Jednym z założeń, na podstawie których zapraszane są dzieci z Czortkowa do Polski jest to, aby umożliwić przyjazd do naszego kraju osobom z grona Polaków mieszkających na Ukrainie, które nigdy dotąd nie odwiedziły naszego kraju.

Z ramienia gminy Korczyna organizacją pobytu grupy ukraińskiej w Polsce zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Pobyt sfinansowany został przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, Gminę Korczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Wsparcia udzielili także:

- Samodzielny Niepubliczny ZOZ „AMIKUS” w Korczynie
- Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
- Szkoła Podstawowa w Korczynie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
- Muzeum Zamkowe KAMIENIEC
- Kustosz Sanktuarium Św. J.S. Pelczara w Korczynie
- Fabryka Czekolady w Korczynie
- Uzdrowisko Iwonicz S.A.

W trakcie pobytu grupa miała okazję odwiedzić: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Zamkowe KAMIENIEC, zwiedzić najciekawsze zakątki gminy Korczyna, Fabrykę Czekolady w Korczynie, park trampolin i basen w Krośnie, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie gości z Ukrainy przyjął Stanisław Kruczek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Gościom z Ukrainy towarzyszyli ponadto: Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna oraz Marek Ćwiąkała – Dyrektor Biura PSST w Rzeszowie. Wójt Gminy Korczyna Jan Zych podczas spotkania podsumowującego wizytę gości z Czortkowa wyraził nadzieję na kontynuowanie wizyt osób niepełnosprawnych w Korczynie w przyszłości.

GALERIA

Podziel się: