AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fotwarcie-muzeum-ziemi-korczynskiej&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

15-09-2018Otwarcie Muzeum Ziemi Korczyńskiej

W dniu 12 września br. mieszkańcy gminy Korczyna i przybyli goście byli świadkami historycznego wydarzenia, bowiem w murach dworku Szeptyckich otworzyły się bramy do nowopowstałego Muzeum Ziemi Korczyńskiej - zamiejscowego oddziału Muzeum Zamku Kamieniec, którego kustoszem jest Andrzej Kołder (ceramik, muzealnik, kolekcjoner i działacz społeczny).  Z inicjatywy włodarzy gminy Korczyna i rodziny Kołderów po wielu latach starań i planów, powstała wystawa, która eksponuje dobra kulturowe Korczyny, gromadzone pieczołowicie przez długi czas, by mogły odzyskać swoje należne miejsce w historii. Zwiedzając poszczególne sale, natrafiamy na elementy rzemiosła tkackiego (krosna, tkaniny, plecionki itp.), z którego Korczyna słynęła – w roku 1900 było już około tysiąca zarejestrowanych warsztatów tkackich na tym terenie a pod koniec wieku XIX powstało Towarzystwo Tkackie wspierane przez generała Szeptyckiego. Druga sala muzeum związana jest z historią Korczyny. Widzimy tu miedzy innymi portret generała Stanisława Szeptyckiego, artefakty po św. Józefie Sebastianie Pelczarze (między innymi książka z dedykacją świętego), a także artefakty związane ze starym kościółkiem korczyńskim oraz liczne eksponaty zamkowe: listy i zdjęcia związane z właścicielami Zamku Kamieniec. Muzeum ma dwojakie zadanie: edukacyjne, czyli pokazanie młodzieży i zwiedzającym jak życie dawniej wyglądało oraz jest to skarbnica przedmiotów i artefaktów, których już nie ma i nie będzie i jeśli się ich nie przechowa w muzeum to gmina jest bez kultury i bez przyszłości, wiec jest to swoisty skarbiec gminy – mówi kustosz Andrzej Kołder. Oprócz Muzeum Ziemi Korczyńskiej udostępniono do zwiedzania także wystawę zatytułowaną Korczyna naszych przodków – jest to zbiór fotografii, pocztówek i reprodukcji pochodzących ze zbiorów prywatnych (S. Urbanek, Z. Gonet-Antoniszyn, T. Pelczara, A Kołdera, T. Okoniewskiego) oraz archiwów udostępnionych przez GOK Korczyna, OSP Korczyna, Koło Gospodyń Wiejskich, parafię korczyńską i wiele innych, które zebrał i przygotował do wystawy Tomasz Okoniewski. Autor wystawy od wielu lat zbiera i wyszukuje różne źródła ikonograficzne z rodzimej Korczyny a także na bieżąco dokumentuje miejscowość. Wystawowe plansze prezentują zatrzymane w kadrze najciekawsze zabytki, architekturę, ośrodki takie jak szkoła, kościół, straż pożarna, Towarzystwo Tkaczy czy klasztor Sióstr Sercanek, oraz obrazują ważne wydarzenia lokalnej społeczności na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego. Najstarszy widok miejscowości pochodzi z pocztówki wydanej przed 1906 rokiem nakładem Adolfa Biedera – 15 lat temu zauważyłem te pocztówkę na stronie jednego z francuskich antykwariatów – dopiero 3 lata temu udało mi się ja pozyskać – mówi autor wystawy. Muzeum jak i wystawa wpisują się poprzez swoją tematykę w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jak zapewniają włodarze, pomysłodawcy i organizatorzy, to nie jest jednorazowa inicjatywa, zrodziło się pragnienie, by dzieło kontynuować, by trwale wpisało się w  przestrzeń ziemi korczyńskiej, by spełniało swoją funkcje edukacyjną, kulturowa, społeczną i mogło istnieć, aby dać świadectwo przyszłym pokoleniom. Chciałbym zaapelować do mieszkańców gminy i nie tylko, którzy mają eksponaty historyczne związane z tą ziemią, aby mogli je przekazać lub wypożyczyć na rzecz muzeum, tak aby mogły znaleźć swe godne miejsce – puentuje wójt Korczyny Jan Zych.

Uroczystość uświetnił występ trio muzycznego z Liceum Muzycznego II stopnia w Krośnie, pod kierownictwem Pana Wojciecha Pelczara.

Muzeum Ziemi Korczyńskiej można zwiedzić po wcześniejszej rezerwacji terminu. W tym celu prosimy
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie, tel. 13 43 543 48, kom. 502 420 831, e-mail: gok@korczyna.pl

 

GALERIA

Podziel się: