AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpiekny-jubileusz-korczynskich-chorzystow&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-07-2017Piękny Jubileusz korczyńskich chórzystów

W niedzielę 25 czerwca odbył się benefis Chóru „Chorus”, który zakończył trwające od Bożego Ciała ubiegłego roku obchody 80-lecia zespołu. Chórzyści uczestniczyli w odprawianej w ich intencji Mszy św., dla której zapewnili chóralną oprawę wraz z liturgią Słowa. W czasie mszy wykonano m. in. utwory: „Wnijdę Panie” - pieśń niewolników z opery „Nabucco”  Giuseppe Verdiego oraz „Ave Verrum”  W.A. Mozarta. Po mszy zaproszeni goście i wierni wysłuchali okolicznościowego koncertu pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu jubilatów, którym przy niektórych utworach wtórowała Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni pod batutą p. Wiesława Wojnara. W programie koncertu znalazły się utwory polskich twórców z okresu średniowiecza we współczesnych opracowaniach (O Matko miłościwa, Witaj Królewno wyborna), pieśni ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara (Cantate Domino i Święty Biskupie), G.F. Haendla (Canticorum iubilo”) oraz kompozycje współczesne (Per Crucem Tuam, Korony Polskiej Królowo Święta Ziemia zadrżała). Benefisowy koncert zakończył hymn Ch. F.Gounoda Laudate Dominum w wykonaniu chóru-jubilata i iskrzyńskiej orkiestry dętej. Obecni nagrodzili wykonawców długotrwałym aplauzem.
    Goście honorowi benefisu, wśród których znaleźli się przedstawiciele  wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz delegacje zaprzyjaźnionych chórów przekazali na ręce kierownictwa Jubilata listy gratulacyjne, grawertony i pamiątkowe upominki.
    Z okazji pięknego jubileuszu chór „Chorus” uhonorowany został nagrodą  Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt dorobku artystycznego, o czym w imieniu p. wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej poinformowała reprezentująca ją p. Krystyna Kasprzyk. Również starosta krośnieński p. Jan Juszczak z okazji Dnia Działacza Kultury przyznał chórowi skromną nagrodę finansową, a kierownictwo Powiatu Krośnieńskiego wyróżniło każdego z chórzystów imiennym listem gratulacyjnym.
    Zapoczątkowana przez śp. p. Józefa Kosibę tradycja śpiewu chóralnego przetrwała różne burze dziejowe, które w tym 80-leciu nawiedziły naszą dużą i małą Ojczyznę. Przez cały ten czas nieodłącznie  wspierały ją błogosławieństwo i obfite łaski patronki korczyńskiej parafii NMP Królowej Korony Polskiej, jak również wstawiennictwo patrona Sanktuarium  przezacnego  ambasadora Korczyny przy tronie Opatrzności św. Józefa Sebastiana Pelczara, którego szerzenie kultu wspierają chórzyści śpiewem 28. dnia każdego miesiąca w czasie dziękczynnych nabożeństw transmitowanych przez diecezjalne Radio Fara.
    Od 80 lat pieśnią wielbi zespół Bożą Chwałę starając się czynić zadość przesłaniu św. Augustyna: „Chcecie wyśpiewywać Chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie, a jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze serce jest dobre”.

Stanisław Roman

GALERIA

Podziel się: