AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpolsko-slowacki-plener-malarski&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-09-2018Polsko - Słowacki Plener Malarski

W dniach: 17-22 września 2018 r. w Czarnorzekach odbył się Polsko - Słowacki Plener Malarski. W wyniku prac międzynarodowej grupy malarzy powstała kolekcja 40 obrazów ukazujących walory ziemi korczyńskiej oraz Pogórza Karpackiego. Prace zaprezentowane zostały podczas uroczystego wernisażu w galerii GOk w Korczynie w dniu 21 września br. z udziałem władz gminy Korczyna na czele z wójtem Janem Zychem oraz delegacją ze Stropkowa z burmistrzem Ondrejem Brendzą. Plener zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie wramach mikroprojektu "Karpackie plenery malarskie", realizowanego wspólnie z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji.

W. Tomkiewicz

GALERIA


 

Podziel się: