AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwakacje-2018-z-gok-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

29-06-2018Wakacje 2018 z GOK w Korczynie

29 czerwca br. zakończyły się zajęcia plastyczne, w których wzięło udział 9 osób. Zajęcia zorganizowane były przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie a prowadzone były przez Małgorzatę Głodowską.

 

Galeria

Podziel się: