AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwystep-w-sieniawie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-12-2018Występ w Sieniawie

W dniu 04.12.2018 na Hali Sportowej w Sieniawie odbył się V Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Roztańczona Barbórka" organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Tancerki z Komborni zaprezentowały się w Choreografii tanecznej pt. "Taniec wczorajszego dnia" przygotowanej przez instruktora Urszulę Marchewkę do muzyki Michaela Jacksona -  "Earth song".  W konkursie uczestniczyło wiele zespołów tanecznych z całego podkarpacia, w tym 18 zespołów startujących w kategorii wiekowej 7-11lat, kategorii w której startowały nasze przedstawicielki. Jury przyznało 3 miejsce dla zespołu z Komborni działającego pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.

Podziel się: