AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzapraszamy-do-muzeum&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

26-06-2019Zapraszamy do muzeum!

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie informuję, że Muzeum Ziemi Korczyńskiej w okresie letnim od 28.06. 2019 r. będzie otwarte w piątki w godzinach 11-17. Serdecznie zapraszamy!

Podziel się: