AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzychowo-i-konkursowo&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-10-2018Zychowo i konkursowo…

Początek jesieni - tradycyjnie już - zbiega się w Korczynie z całodniowymi przesłuchaniami młodych recytatorów, w ramach Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. W tym roku miała miejsce już czwarta edycja tej imprezy, prawdziwego święta poezji, organizowanego - jak i w poprzednich latach - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wójta Gminy Korczyna, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Tym razem, w związku z tzw. reformą szkolnictwa, zmianie uległa nieco formuła Konkursu, który od tego roku adresujemy do dwóch kategorii uczniów: z klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także, w drugiej kategorii - do recytatorów ze szkół średnich. Na początku września 2018 roku, zaproszenia do udziału w Konkursie rozesłaliśmy więc do niemal stu szkół z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odpowiedziało na nie łącznie 21 placówek (Szkoła Podstawowa w Korczynie, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie, Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Orła Białego w Lubatówce, Szkoła Podstawowa w Piotrówce, Szkoła Podstawowa Dobieszynie, Miejski Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Gałuszki w Przybówce, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie Gimnazjum Dwujęzyczne, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Odrzykoniu, Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie, ZSP nr 5 w Krośnie, ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie, ZSP nr 2 Krosno oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie), które nadesłały 64 zgłoszenia, odpowiednio dla 40. recytatorów występujących w kategorii pierwszej i 24. - w drugiej.
    Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wszystkim przeglądom recytatorskim - a więc kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny.
    Tak jak w ubiegłych latach, gościny biorącym w Konkursie udzielił Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie - Dwór Szeptyckich, którego główną salę już przed godziną 9:00 wypełniła młodzież, jej opiekunowie i miłośnicy poezji. Tradycyjnie już sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń  "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha i wykonywana przez Marka Grechutę. Przesłuchania konkursowe otworzył Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, który przywitał i przedstawił kolejno członków trzyosobowego Jury konkursowego: Pana dra Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego Jury, Panią Annę Pelc oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna, następnie Panią Dorotę Pec - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz dra Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.
   Po tym nastąpiły przesłuchania konkursowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzone przez Panią Dorotę Pec. Każdy z uczestników, po swej prezentacji jednego lub dwóch wierszy Poety, otrzymał dyplom uczestnictwa w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady Jury, a w trakcie przerwy - wszystkich biorących udział w imprezie Organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczną ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia.

   Otrzymały je:

I nagroda - Anastazja Panasiuk z Gimnazjum Dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie
dwie II nagrody - Gabriela Chmielowiec ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie oraz Aleksandra Hanus ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej
trzy III nagrody - Izabela Siręga ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej, Julia Patla ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Lubatówce oraz Julia Kobiałka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie.

Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się: Dagmara Urban ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Gałuszki w Przybówce, Alicja Sajdak i Wiktoria Wójcik z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.
Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali Jurorzy: dr Mariusz Kalandyk, Anna Pelc i Jan Kanty Lusznia oraz Organizatorzy: Dorota Pec, Wojciech Tomkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz.
     Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Przysłuchiwali się im szczególni Goście Konkursu - Pani Bronisława Pitera i Stanisław Zych - rodzeństwo Poety oraz Pani Halina Steliga i Państwo Stanisława i Zdzisław Łopatkiewiczowie. W tej części Konkursu wzięło udział 24. uczniów sześciu krośnieńskich szkół średnich. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego Jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie Przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach uczniowskich prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają występującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem Jury najwyżej ocenionych zostało aż jedenastu uczestników Konkursu, bowiem dla jego wysokiego poziomu zaproponowano przyznanie pięciu wyróżnień, w miejsce zwyczajowych trzech.
I tak:
I nagrodę otrzymał Miłosz Tomkowicz z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie
dwie II nagrody otrzymali: Michał Pietrzkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie oraz Marcelina Turek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
trzy III nagrody otrzymała Sara Sabat, Natalia Szelc oraz Weronika Marszałek - wszystkie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
pięcioma wyróżnieniami nagrodzono: Edytę Haręzgę z ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, Grzegorza Filipowicza z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, Joannę Gondelę i Weronikę Błachaniec z ZSP nr 5 w Krośnie oraz Martynę Pałys z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz członkowie Jury. Tradycyjnie też wręczone zostały nagrody prywatne. Pan Jan Kanty Lusznia nagrodził Marcelinę Turek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie ufundowanym przez siebie egzemplarzem "Almanachu poetyckiego RCKP", zaś dr Tadeusz Łopatkiewicz - indywidualną, prywatną nagrodą w postaci tomiku Jana Zycha "Wybór wierszy" wyróżnił Miłosza Tomkowicza z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie, laureata I miejsca.

Skromne upominki książkowe stały się również podziękowaniem Organizatorów dla członków Jury, a egzemplarze ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" wręczył Jurorom Prezes ZG SMZK.Za nami IV Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Przygotowywaliśmy go bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych, uskrzydleni szerokim odzewem ze strony młodych recytatorów. Trudno jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż Konkurs ten spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy nakład pracy, jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk nie pierwszy już raz nazwał relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te świetnie oddają intencje Organizatorów Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Dziękujemy serdecznie Uczestnikom! Dziękujemy Opiekunom. Do spotkania za rok!
Dziękujemy serdecznie Uczestnikom! Dziękujemy Opiekunom. Do spotkania za rok!

Tekst: Tadeusz Łopatkiewicz

Podziel się: